Company

Dopravní
iniciace ČR 2038

Nový koncept rozvoje dopravní infrastruktury klíčový pro zajištění prosperity ČR 2038

V červnu 2017 společnost PASSERINVEST GROUP, a.s. představila novou koncepci řešení dopravní infrastruktury v naší zemi. Navržená koncepce svým pojetím dobudování 846 km dálnic a 1356 km rychlostních silnic, vysokorychlostních železnic a zefektivněním sítě metra v Praze včetně jeho propojení s příměstskou železnicí výrazně přispěje k rozvoji regionů, odstranění dopravního přetížení Prahy i okolí a posílení výkonu celé ekonomiky ČR.

Důvod vzniku této ucelené studie

Bez dramatického zrychlení výstavby dopravní infrastruktury není možný další ekonomický rozvoj ČR. Vzhledem k nízké aktivitě naší politické reprezentace se iniciativy musí chopit soukromý sektor. Skupina PASSERINVEST tak představila možný koncept rozvoje dálnic, železnic a pražského metra, klíčový pro zajištění budoucí prosperity České republiky. Tento koncept vznikl ve spolupráci s panem architektem Petrem Preiningerem.

Co se se studií děje od její zveřejnění?

Po představení odborné veřejnosti v polovině roku 2017, byla tato koncepce zaslaná na ministerstva, předsedovi vlády, senátorům, jednotlivým ministrům, Magistrátu hl. m. Prahy, Ředitelství Silnic a dálnic, jednotlivým politikům, profesním organizacím a více jak rok probíhají osobních schůzky na těchto institucích. Soukromý sektor může resp. musí tyto myšlenky iniciovat, nyní aktivní roli musí převzít stát a příslušné státní instituce.

Zkrácená verze dopravní iniciace (kapitoly ke stažení ve formátu pdf.)

Vize nové dopravní infrastruktury 2038

Dálniční a silniční síť ČR

Metro a příměstská železnice Praha

Železniční síť ČR

Kompletní verze dopravní iniciace (kapitoly ke stažení ve formátu ZIP a pdf.)

Proč to vlastně děláme?

„Aby naše děti tady chtěly žít“,
Radim Passer, zakladatel a generální ředitel PASSERINVEST GROUP, a. s.