Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

24.6.2019

Přednáškový cyklus Radima Passera

Přednáškový cyklus Radima Passera

Radim Passer, úspěšný český investor, developer a zakladatel organizace Maranatha, bude od neděle 30. června do soboty 13. července vždy od 18:00 hod. otevírat témata biblických poselství v dnešní době, životních příběhů či rad ohledně zdraví. Série dvaceti sedmi přednášek se uskuteční netradičně ve velkém stanu na louce Parku Drama věků ve Štětkovicích na Sedlčansku. Pro děti bude připraven doprovodný program s americkým lektorem Ericem.

Radim Passer se v cyklu svých přednášek zaměří např. na téma: (Ne)jednotná Evropa? Fascinující staré proroctví, Změnil člověk svévolně desatero?, Životní příběh Radima Passera, Jednoduché principy ke zdravému životu a mnoho dalších. Cyklus přednášek „Ježíš - Tvá naděje" proběhne od 30. 6. do 13. 7. 2019 od 18:00 hod. ve velkém stanu na louce Parku Drama věků ve Štětkovicích. Více informací naleznete na stránkách www.tvanadeje.cz.

Vstup na přednášky je dobrovolný. Posluchači se mohou těšit na hudební zpestření nebo tombolové výhry v podobě knih věnujících se vždy danému tématu. Po skončení přednášky si mohou odnést souhrn nejdůležitějších myšlenek nebo biblických veršů, o kterých pak mohou sami uvažovat v klidu svých domovů.


Pro více informací kontaktujte:

Ing. Terezie Dusbabová
Maranatha z.s.
Telefon: +420 224 210 571
E-mail: terezie.dusbabova@maranatha.cz

Marcela Štefcová
Crest Communications a.s.
Mobil: (+420) 731 613 669
E-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz


Informace pro editory:

Organizace Maranatha z.s., byla jako křesťansky orientovaná organizace založená v roce 2002 Radimem Passerem s cílem poskytovat široké veřejnosti nové možnosti poznání životních hodnot a jejich praktického využití. Mimo jiné provozuje vegetariánskou restauraci a obchod se zdravou výživou, stála u založení Křesťanské střední školy, základní školy a mateřské školy Elijáš a Společenského centra Bethany. Je iniciátorem mnoha projektů v oblasti zdravé výživy, vzdělání a křesťanských duchovních aktivit doma i v zahraničí. Mezi základní hodnoty a cíle sdružení patří podpora duchovního, psychického, společenského i fyzického rozvoje člověka, přirozený životní styl, kvalitní způsob života a výchova spolu s celoživotním vzděláváním v duchu křesťanských principů. Další informace naleznete na https://www.maranatha.cz.