Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

22.9.2017

MARANATHA PŮSOBILA BĚHEM 15 LET SVÉ EXISTENCE V 50 ZEMÍCH SVĚTA

Křesťanska škola Elijáš v BB Centru

Nezisková organizace Maranatha z.s. slaví v těchto dnech 15 let od svého založení. Od roku 2002 tato křesťansky orientovaná organizace založená Radimem Passerem oslovila již více než 500 000 lidí. Organizovala či podporovala stovky projektů a aktivit z oblasti CSR, výchovy a vzdělávání ve více než 50 zemích téměř na všech kontinentech světa.

Různorodé zaměření organizace nejlépe ukazují její aktivity zahrnující semináře, přednášky, biblická studia, letní evangelizační setkání mladých lidí, vědecké výstavy o původu světa, dětské dny, publikační činnost atd. Mezi nejdůležitější nebo největší projekty Maranatha patří:

  • globální projekt Youth for Jesus - v ČR a SR od roku 2009 mladí lidé ve svém volném, prázdninovém, čase na konkrétním místě slouží lidem a sdílejí svou víru. Dosud se zapojilo 20 měst, 26 sborů a více než 660 mladých lidí;
  • cyklus přednášek přinášející biblické pohledy na klíčová životní témata pořádané především pro účastníky z podnikatelského prostředí a veřejnost;
  • založení křesťanské základní a mateřské školy v roce 2008, a aktuálně připravované rozšíření o střední školu - lyceum. Základní školu dnes navštěvuje 206 žáků, mateřskou školu pak 40 dětí, náklady přesáhly 175 mil. Kč;
  • projekt Genesis Era, jehož cílem je přinést široké veřejnosti vědecké poznatky týkající se našeho původu;
  • Sociální fond pomáhá lidem v těžkých životních situacích;
  • podpora více než 1 500 dětí v Bangladéši v rámci projektu Banglakids
  • partner Národního týdne manželství a Dne pro rodinu;
  • zapojení do ASI, celosvětového laického hnutí podnikatelů a živnostníků uvnitř Církve adventistů sedmého dne, kteří podporují evangelizační a misijní projekty po celém světě;
  • účast v globálním projektu One day church a One day school - výstavba modliteben a škol.

Nedílnou součástí činnosti organizace Maranatha je i propagace a podpora zdravého životního stylu. Organizace provozuje od roku 2004 obchod se zdravou výživou a od roku 2008 vegetariánskou restauraci v pražském areálu BB Centrum. Ročně obslouží více než 100 000 klientů v restauraci a 100 000 zákazníků v obchodě. Organizace také pravidelně podporuje Dny zdraví. V neposlední řadě se společnost věnuje publikační činnosti. Distribuováno bylo více než 400 000 titulů a jedním z nejprodávanějších titulů jsou Animované biblické příběhy, kterých se ve formě DVD prodalo v České republice a na Slovensku více jak 100 000 kusů.

K aktuálním projektům organizace Maranatha patří příprava vzdělávacího webového portálu genesisera.cz, který hledá odpovědi na otázky vzniku vesmíru, přírody a člověka a toho, jak vypadala jejich dávná historie. Zda byl počátek tohoto světa dokonalý nebo naopak temný a chaotický a jsou-li věda a náboženství ve sporu nebo naopak v hlubokém souladu. S tímto projektem také úzce souvisí příprava DVD s názvem Achillovy paty revoluce, kde 15 univerzitních profesorů odkrývá pozoruhodným způsobem jádro konfliktu mezi dvěma základními pohledy na svět - pohledem stvořitelským a pohledem evolučním. V posledních letech se stále více vědců věnuje evoluční teorii a podrobilo ji důkladnému rozboru. O tom, co nalezli, informuje chystaná publikace doprovázená celovečerním dokumentárním filmem s názvem Achillovy paty evoluce.

Dokument o organizaci Maranatha: https://drive.google.com/drive/folders/0B-OIF3vWVC0NWmVkTll6WF9PTWM

Pro více informací kontaktujte:

Juraj Turóci
Maranatha z.s.
Telefon: +420 224 210 571
E-mail: juraj.turoci@maranatha.cz

Marcela Štefcová
Crest Communications a.s.
Mobil: (+420) 731 613 669
E-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Informace pro editory:

Maranatha jako křesťansky orientovaná organizace byla založena v roce 2002 Radimem Passerem, jejímž posláním je sdílet naději v plnohodnotnější životy, lepší vztahy, zdravější životní styl skrze víru v Ježíše Krista. Nabízí širokou paletu činností od vegetariánské restaurace a obchodu se zdravou výživou až po projekty pomoci obětem přírodních katastrof. Mezi základní hodnoty a poslání patří podpora duchovního, psychického, společenského i fyzického rozvoje člověka, přirozený životní styl, kvalitní způsob života a výchova spolu s celoživotním vzděláváním v duchu křesťanských principů. Hlavní sídlo je v BB Centru v pražské Michli. Další informace naleznete nawww.maranatha.cz