Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

23.3.2017

Dvacet pět let skupiny PASSERINVEST – BB Centrum je investice za 28 mld. Kč

BB Centrum  - Praha 4

Skupina PASSERINVEST slaví letos 25 let od svého založení a naplno pokračuje v plnění své dlouhodobé strategie budování a kultivace developerského trhu v České republice. Aktuálně skupina:

  • již proinvestovala do konce roku 2016 cca 15 mld. Kč v BB Centru, z toho 10 % investovala do neziskových projektů (škola, parky, dětská hřiště, relaxační zóny apod.)
  • plánuje proinvestovat dalších 13 mld. Kč (včetně investic do neziskových projektů jako např. náměstí, rozšiřování parku, dětské hřiště a relaxační zóny), celkově pak budou investice v BB Centru činit 28 mld. Kč
  • letos v březnu v rámci strategie dlouhodobého vlastnictví a správy budov odkoupila další dříve prodanou budovu, Budovu D, v pražském BB Centru,
  • bude pokračovat v nastavené strategii a plánuje odkoupit zbývající čtyři administrativní objekty v BB Centru včetně jejich následné revitalizace,
  • nově nabízí druhou emisi dluhopisů v objemu 1,5 mld. Kč,
  • bude pokračovat v kultivaci veřejného prostoru v BB Centru – dalším projektem v tomto roce je vytvoření centrálního náměstí před budovou Brumlovka včetně nového přechodu přes hlavní komunikaci (Vyskočilova ul.),
  • v neposlední řadě plánuje realizovat výstavbu apart hotelu a nájemních bytů s retailovými prostory, tří administrativních budov včetně dalších retailových ploch, dále připravuje tři rezidenční projekty včetně rozšíření Rezidenčního parku Baarova II, výstavbu Muzea Bible a samozřejmě i z pohledu dlouhodobé udržitelnosti revitalizaci nedávno odkoupených budov A, B, D.

 

Skupina PASSERINVEST slaví letos čtvrt století své existence a jako první dárek si nadělila zpětným odkupem od společnosti SachsenFonds Holding Tschechien Sechs GmbH & Co. KG Budovu D.
Ve svém portfoliu tak vedle budov ALPHA, BETA, A a B má zpět již pátý projekt pražského
BB Centra, a tím úspěšně pokračuje ve své strategii, kdy nechce být pouze developerem, ale také investorem a správcem nemovitostí.

 

Skupina PASSERINVEST vydala prostřednictvím 100% dceřiné společnosti PASSERINVEST FINANCE, a.s., dluhopisy v hodnotě 1,5 mld. Kč jako samostatnou emisi v podobě zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů se splatností v březnu 2023. Jejich roční úrokový výnos 5,25 % je splatný čtvrtletně. I tentokrát skupina PASSERINVEST plánuje použít výtěžek emise primárně k nákupu investičních nemovitostí.

 

V současné době se společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., připravuje na revitalizaci
budov A, B a D. V přípravě je také projekt na výstavbu nové budovy, apart hotelu s nájemními byty a retailovými prostory ve východní části BB Centra.

 

Nedílnou součástí strategie urbanistického developera je dlouhodobě udržitelný přístup k celému území. Kultivace a rozvoj veřejného prostoru je směr, kterým se chceme a budeme ubírat. BB Centrum je místem, které slouží všem lidem bez ohledu na to, zda zde pracují, bydlí nebo jej navštěvují. Letos, dá-li Bůh, vybudujeme nové náměstí Brumlovka a další přechod přes Vyskočilovu ulici, následně bychom začali s úpravou ulice Želetavská a veřejných prostor mezi budovami A, B a C. Během letošního roku by měl být také hotov nový vodní prvek u budovy ALPHA. Zároveň již probíhá výstavba nového školního pavilonu pro Křesťanskou školu Elijáš a také se postupně rozroste park Brumlovka, kde v rámci druhé etapy realizace vznikne dopravní dětské hřiště a jezero. Jeho součástí by měl být i model tzv. Šalamounova chrámu, na jehož principech může být srozumitelnou formou vysvětleno evangelium,“ upřesňuje Radim Passer, zakladatel a generální ředitel PASSERINVEST GROUP, a.s.   

 

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne:

Kristýna Samková, Head of PR and Marketing dept.

PASSERINVEST GROUP, a.s.

Tel.: (+420) 221 582 111

E-mail: Kristyna.Samkova@passerinvest.cz

www.passerinvest.cz, www.bbcentrum.cz

 

Marcela Štefcová

Crest Communications a.s.

Tel.: (+420) 222 927 125

Mobil: (+420) 731 613 669

E-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz