Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

8.2.2016

SPOLUPRÁCE MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ A DEVELOPERA PASSERINVEST GROUP BYLA ÚSPĚŠNĚ ZAVRŠENA

Přední česká developerská a investiční společnost PASSERINVEST GROUP završila úspěšnou a příkladnou spolupráci s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Na základě uplatněné opce ostravská radnice přednostně odkoupila historickou budovu, ve které úřad městského obvodu sídlí. Společnost PASSERINVEST GROUP opět potvrdila, že podnikání v České republice je možné korektní cestou, dle pravidel a bez jakýchkoliv vlivů či korupčního jednání.

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz si nejprve na základě transparentní soutěže na podzim 2014 budovu bývalé České spořitelny pronajal od společnosti Real Estate Ostrava, a.s., člena skupiny PASSERINVEST GROUP, a.s., jako své nové sídlo. Společnost poskytla obci mimořádně výhodné podmínky dlouhodobého pronájmu a možnost přednostního odkoupení budovy. Společnost také na vlastní náklady upravila budovu podle požadavků klienta včetně přizpůsobení datové sítě v objektu tak, aby vyhovovala chodu úřadu a komunikaci s občany.

V roce 2015 městský úřad uplatnil opci na přednostní odkoupení za předem stanovených podmínek a v lednu 2016 byly dokončeny poslední formální kroky a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se tak stal vlastníkem krásné historické budovy v centru Ostravy.

„Jsem velmi rád, že se v českém podnikatelském prostředí podařilo navázat tak úspěšnou spolupráci završenou tímto výsledkem, ke kterému došlo zcela bez korupce a díky vzájemné vstřícnosti, ochotě a férovému chování obou stran," komentuje průběh jednání Radim Passer, předseda představenstva PASSERINVEST GROUP.

Real Estate Ostrava, a.s. je součástí skupiny PASSERINVEST GROUP, a.s., jejíž další dceřiná společnost New Karolina Office Development, a.s. se zasloužila o výstavbu administrativního objektu Nová Karolina Park. Ten se nachází v nově urbanizovaném území na místě bývalého brownfieldu. Svou výraznou moderní architekturou vytváří pomyslnou vstupní bránu směrem od historického jádra Ostravy.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je jedním z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy a tvoří historické jádro dnešní Ostravy. Rozkládá se na území o rozloze 1 353 ha, na kterém žije 38 tisíc obyvatel. Na svém území má dvě památkové zóny chránící ty části městského obvodu, jež jsou cenné z hlediska architektury a urbanismu: Městskou památkovou zónu Moravská Ostrava a Městskou památkovou zónu Ostrava - Přívoz.

 

Kristýna SamkováHead of PR and Marketing
PASSERINVEST GROUP, a.s.
Tel.: (+420) 221 582 111, fax: (+420) 222 515 521
E-mail: Kristyna.Samkova@Passerinvest.cz
www.passerinvest.czwww.bbcentrum.cz

Marcela Štefcová
Crest Communications a.s.
Tel.: (+420) 222 927 125
Mobil: (+420) 731 613 669
E-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz