Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

13.1.2012

Budovala FILADELFIE získala certifikát BREEAM (zelená budova)

Metoda certifikace BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) pochází z Velké Británie a zahrnuje hodnocení spotřeby zdrojů, odpadů a energie, environmentálního zatížení, vlivu na faunu a flóru a na lidské životní podmínky. Prioritou hodnocení je oblast spotřeby energie a s tím související ochrana ovzduší. „Certifikát zaručující šetrnost budovy se pomalu stává samozřejmostí. Nevyžaduje to jen trend či odborná veřejnost, ale stále častěji to chtějí sami nájemci,“ říká Ing. Jaroslav Spozdil, člen představenstva společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s..
Certifikace BREEAM In Use byla představena BRE (Building Research Establishment) v roce 2010 a uděluje akreditace objektům v běžném provozu se zaměřením na výsledky v spotřebě energie, skleníkové plyny, vodu, odpad, kvalitu vzduchu, hluk, osvětlení a požární ochranu. BREEAM byl hodnocen ve dvou částech Part 1 a Part 2 a FILADELFIE má obě klasifikace „GOOD“. K dnešnímu dni má v České republice certifikát BIU pouze pět objektů (čtyři kancelářské budovy a jeden hotel). Pouze jedna kancelářská budova (Centrum Zlatý Anděl) má stejnou klasifikaci, tedy klasifikaci „GOOD“, jako FILADALFIE. Ostatní mají vždy klasifikaci v jedné části horší.
Filadelfie je architektonicky originální administrativní budova o 17 nadzemních a
6 podzemních podlažích s 30 500 m2 pronajímatelné plochy. V současné době Filadelfie nabízí k pronájmu poslední volné 16. podlaží. Filadelfie patří mezi nejmodernější administrativní budovy v České republice v atraktivní lokalitě v blízkosti centra Prahy i u městského okruhu směrem na Brno. Společnost PSJ dokončila výstavbu v roce 2010. Budova pochází z dílny architektonické kanceláře DaM.