Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

22.12.2011

Občané si vybrali přírodní park

V rámci prezentace revitalizace Areálu Interlovu byly představeny dvě varianty možného řešení parku. Rozdíl mezi oběma variantami byl především v uspořádání a použití krajinářských prvků. První varianta, tedy varianta přírodního parku, plynule navazuje na Kunratický les a využívá v dané lokalitě v maximální míře stávající zeleň, jež dohromady vytváří systém hájů, travnatých ploch a luk. Druhá varianta počítá s vytvořením městského parku. Současné prostředí má být doplněno systémem alejí a trávníků. Obě varianty pak obsahovaly shodné návrhy volnočasových aktivit, o kterých měli občané také možnost hlasovat.
„Chtěl bych nejprve poděkovat všem občanům, kteří se ankety zúčastnili, hlasovali a poslali nám své připomínky a návrhy,“ říká Martin Unger, člen představenstva PASSERINVEST GROUP a dodává: „Velmi pozitivně bylo v anketě hodnoceno využití vody v území pro přírodní jezírka a přírodní koupaliště. Více než 50 % občanů by také v parku rádo vidělo přírodní dětské hřiště, květnatou nebo pobytovou louku. Naopak lidé zájem příliš nemají
o lanové centrum nebo multifunkční hřiště. Z komentářů, které nám občané prostřednictvím ankety zasílali, jsme se například dozvěděli, že by měli v parku zájem o inlinové bruslení nebo novou cyklostezku, která by navazovala na stávající síť v přilehlém okolí. S oběma požadavky ve finálním návrhu také počítáme.“
S výsledky ankety bude společnost PASSERINVEST GROUP dále pracovat a rozvíjet v rámci dalších projekčních stupňů, které by měly následovat.
O vývoji záměru bude veřejnost společností PASSERINVEST GROUP i nadále informována na výše uvedených webových stránkách.