Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

20.10.2011

V bývalém areálu Interlovu v Roztylech vyroste nový polyfunkční objekt a park volného času

Na ploše s výraznou ekologickou zátěží se nachází kromě bývalých jatek také skládka stavebních odpadů z doby výstavby Jižní spojky a trasy metra C. „Naším záměrem je komplexní revitalizace pouze území bývalého areálu Interlovu a jeho přilehlého okolí, které je dlouhodobě zdevastované. Administrativní budova bude mít jen šest nadzemních podlaží a díky terénu, do kterého objekt umisťujeme, nebude zasahovat do horizontu Michelského lesa ani vzdálenější Pankrácké pláně,“ říká k projektu člen představenstva PASSERINVEST GROUP Martin Unger. Nová budova nabídne také 750 nových parkovacích stání ve 4 podlažích zapuštěných do terénu.

Architektonické studio A 8000 zároveň připravilo návrhy na pojetí přírodního parku, který bude tvořit přirozené nárazníkové pásmo mezi Michelským lesem a Jižní spojkou. „Připravili jsme dva návrhy areálu volného času, které respektují jak ráz krajiny, tak ekologické studie i požadavky vodohospodářů a dendrologů. Možnosti, které bude nabízet oddechový park, odpovídají představě, aby byl vhodný pro všechny věkové skupiny obyvatel a aby v co největší možné míře vyhovoval většině místních,“ říká architekt studia A 8000 Martin Krupauer. Multifunkční oddechový park je v obou variantách koncipován tak, že si klade za cíl zapojit stávající možnosti, například povrchovou vodu, stromy a keře a vytvořit systém jezírek, skupin stromů, alejí a travnatých ploch (květnaté louky, pobytové trávníky). „V žádném případě se nebudou kácet stromy. Odstranit musíme jen nevhodné náletové dřeviny,“ dodává Krupauer. Přírodní park bude kromě možností pro odpočinek obsahovat také atrakce pro aktivní trávení volného času, jako jsou lanová dráha, hřiště pro děti nebo k míčovým hrám.