Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

17.6.2009

Stavba budovy FILADELFIE dosáhla úrovně terénu

Začátkem května bylo dokončeno šest podzemních podlaží, a budova tak dosáhla úrovně terénu.
Stavba FILADELFIE tedy zdárně pokračuje. Stavební jáma je již vyplněná monolitickou konstrukcí, která představuje šest podzemních podlaží, její dokončení proběhlo dle plánu k 4. květnu 2009. Zároveň byly na 1. úseku stavby zahájeny práce na svislých konstrukcích nadzemní části stavby. Svého nejvyššího bodu FILADELFIE dosáhne koncem října letošního roku.
Projekt FILADELFIE s 30 000 m2 kancelářských prostor a 4 500 m2 maloobchodních ploch developersky připravuje společnost PASSERINVEST GROUP, a.s. jako již dvanáctou budovu v areálu BB Centra. Generálním dodavatelem je společnost PSJ, a.s., autorem architektonického návrhu je architektonická kancelář DaM.
„Stavba FILADELFIE je o to významnější, že v roce 2010 se na území České republiky neobjeví příliš mnoho nových kancelářských prostor. Budova FILADELFIE tak bude jednou z mála, které budou v daném roce pro administrativní účely dokončeny.“ říká Radim Passer, předseda představenstva PASSERINVEST GROUP, a.s.
Budova FILADELFIE se začala stavět v květnu 2008 mezi ulicemi Želetavská, U Pomníku a U Michelské školy, v sousedství již stojících budov B, C a E. Bude dalším přírůstkem do účelného seskupení architektonicky zajímavých staveb, jež společně vytvářejí harmonickou koncepci celého areálu BB Centra. Budova FILADELFIE navíc díky obchodní pasáži, v níž vznikne market s drogérií či restaurace, ještě více rozšíří již tak pestrou nabídku služeb BB Centra.
Do promyšlené koncepce areálu také zapadá rozsáhlý park, který vznikne v blízkosti budovy FILADELFIE. Ten bude doplněn vodním prvkem, odpočívadly či originálními prvky pro aktivní odpočinek. Další místo k relaxaci bude pro nájemce skýtat terasa s nevšedním výhledem na střeše samotné FILADELFIE. Stejně jako ostatní budovy BB Centra bude mít i FILADELFIE standardy bezpečně vybavené budovy – nejmodernější protipožární zabezpečení, 24hodinovou ostrahu a centrální recepční službu, turnikety a oddělené výtahy pro podzemní a nadzemní podlaží. Podzemní garáže poskytnou téměř 1 000 parkovacích stání, užívaných většinou nájemci a zčásti veřejností.

BB Centrum
Komplex BB Centra je nová městská lokalita v Praze 4-Michli a její výstavba byla zahájena v roce 1996. V současné době tvoří BB Centrum 11 budov o celkové ploše téměř 150 000 m2. Součástí projektu se také stane celá řada nových služeb (např. market s drogerií či restaurace), dva rozsáhlé parky, křesťanské společenské centrum s mateřskou školkou. Celkové investice dosáhly k dnešnímu dni výše 9 mld. Kč a na celou realizaci BB Centra překročí částku 15 miliard Kč. www.bbcentrum.cz.


PASSERINVEST GROUP
PASSERINVEST GROUP je česká developerská společnost s patnáctiletým působením na českém trhu. Byla založena Radimem Passerem v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou rezidenčních, administrativních a komerčních budov a komplexů. Od druhé poloviny 90. let je PASSERINVEST GROUP jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4-Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v České republice. Jeho realizací se PASSERINVEST GROUP zařadil mezi přední společnosti na českém realitním trhu a získal výrazné mezinárodní povědomí. www.passerinvest.cz.

Další informace a kontakt:

Ing. Hana Gottwaldová
PASSERINVEST GROUP, a. s.
Marketing Manager
hana.gottwaldova@passerinvest.cz
tel: + 420 221 582 111