Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

10.10.2008

MULTI DEVELOPMENT A PASSERINVEST GROUP PŘEDSTAVUJÍ PROJEKT NOVÁ KAROLINA PARK

Developerské společnosti dohromady představily první kancelářský projekt s názvem Nová Karolina Park, který nabídne téměř 25 000 m2 kancelářských ploch špičkové kvality v 6 nadzemních podlažích. Administrativní budova, která směrem od historického jádra tvoří pomyslnou vstupní bránu, se nachází v severovýchodní části nově urbanizovaného území Nová Karolina.

„Pro spolupráci s developerskou společností PASSERINVEST GROUP jsme se rozhodli díky jejímu dobrému jménu na poli výstavby administrativních budov třetího tisíciletí. Hledali jsme spolehlivého a silného partnera se zkušenostmi ve výstavbě kanceláří a vše hovořilo pro PASSERINVEST GROUP. K našemu rozhodnutí přispěly i výborné reference pražského komplexu BB Centrum, jenž je klíčovým projektem této společnosti,“ komentuje spolupráci Luboš Kočí, generální ředitel společnosti Multi Development.

„Velmi si ceníme možnosti ukázat naši práci také mimo hlavní město naší republiky. Nová Karolina Park je pro společnost PASSERINVEST GROUP prvním mimopražským projektem, který je navíc lokalizovaný do města Ostravy ve velmi slibně se rozvíjejícím regionu. I my se budeme snažit přispět naší prací a zkušenostmi k rozvoji tohoto města. Expanze do Ostravy byla naším dlouhodobým cílem a záměrem a této možnosti si nesmírně vážíme,“ říká Radim Passer, předseda představenstva společnosti PASSERINVEST GROUP.
Projekt Nová Karolina Park tvoří jednotný monoblok s vnitřním průchozím nádvořím se dvěma branami a je urbanisticky citlivě zakomponován do stávajícího rázu okolních budov. Vhodně zvolené atributy stavby - výška, tvarosloví budovy a celkový výraz fasády - umožňují kreativní pojednání jednotlivých stran domu, se samozřejmým zohledněním vnějších vlivů.

Kromě atraktivních kancelářských ploch s flexibilní možností dělení pater vznikne v budově navzájem propojené podzemní podlaží sloužící jako parkoviště pro téměř 280 stání Přízemí nabídne 4 000 m2 obchodních prostor. Maloobchodní prostory v přízemí bude možné využít i jako zákaznická centra.

Architektonický návrh projektu Nová Karolina Park vzešel z dílny CMC architects od autorů Víta Másla a Davida R. Chisholma. Generálním dodavatelem projektu je společnost PSJ, stavba projektu byla zahájena 6. října letošního roku a dokončení výstavby je plánováno na první pololetí roku 2010.