Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

10.6.2008

VÝSLEDKY PRŮZKUMU BB CENTRA 2008

Průzkum mezi zaměstnanci všech nájemců jednotlivých budov BB Centra proběhl od 4. do 15. února, kdy byli respondenti požádáni o vyplnění české či anglické verze on-line dotazníku. Cílem ojedinělého průzkumu bylo shromáždit aktuální názory a postoje zaměstnanců všech nájemců na areál a jeho okolí, včetně kvality jednotlivých budov, jež jsou pro mnohé zaměstnance místem, kde tráví převážnou většinu svého času. Dalším zacílením bylo ověřit spokojenost nájemců se službami v BB Centru.

„Velmi nás zajímají názory každého jednotlivce, které mohou přispět k dalšímu rozvoji BB Centra. Letos jsme oslovili celkem 30 společností a s potěšením jsme zaznamenali nadprůměrnou návratnost vyplněných dotazníků. Vážím si toho, že se lidé o osud areálu zajímají,“ uvedl k průzkumu Radim Passer, předseda představenstva společnosti PASSERINVEST GROUP.

Dotazníky s celkem 90 otázkami byly rozeslány celkem 7 365 zaměstnancům všech 30 společností, včetně firem Telefónica O2, ČEZ, GE Money Bank, Microsoft, SITRONICS, Hewlett Packard či PUMA. Zadavatel obdržel zpět celkem 2 488 výstupů od respondentů, z nichž 1 861 vyplnilo dotazník více než na 80 % - právě takové bylo kritérium pro plnohodnotný výstup. Veškeré volné komentáře však byly zohledněny ze všech dotazníků.

A jaké výsledky průzkum přinesl? Především potvrdil, že nejčastěji využívanými službami BB Centra jsou, lékárna, pošta, bankomaty, obchod s trafikou a drobným zbožím, obchod Maranatha a novinový stánek Just Trading. Nejnavštěvovanější restaurací je Pizzeria Grosseto, následovaná Haciendou Mexicanou.

Z průzkumu dále vyplynulo, že nejžádanější službou, jíž lidé v BB Centru postrádají, je prodejna potravin s nabídkou ovoce, zeleniny a pekařství. Tuto prodejnu postrádá 45 % dotazovaných. Samoobsluhu či menší prodejnu potravin by v rámci areálu alespoň jednou týdně navštívilo 80 % respondentů, 34 % by ji dokonce využívalo denně. O rozšíření nabídky stravovacích služeb projevilo zájem 25 % dotázaných, o fast-food či take-away provozovnu dokonce 36 % respondentů. Většinu z těchto přání by měla vyřešit budova FILADELFIE, jež bude dokončena v létě roku 2010. Již jsme vstoupili do jednání s provozovateli služeb a ve FILADELFII by měl být market s drogérií, fast-food restaurant v podobě sendvič baru a fresh baru s nabídkou take-away a dále i česká restaurace. Dalšími službami ve FILADELFII by měly být například i čistírna a prádelna oděvů či notářské služby.

Pokud jde o vnímání dopravní situace v okolí areálu, 88 % respondentů hodnotí dostupnost BB Centra jako uspokojivou. Přitom nejvíce zaměstnanců dojíždí do práce přímo z Prahy 4 (17 %), Středočeského kraje (16 %) a z Prahy 10 (10 %). K dopravní spokojenosti se respondenti vyjadřovali i v tématu hromadné a kyvadlové dopravy, jež byla v areálu zřízena v květnu 2007 a je pro 92% z nich jasným přínosem do areálu.

V rámci průzkumu proběhly mezi respondenty i dvě motivační soutěže o hodnotné ceny a vylosovaní si již vyzvedli své výhry. Dva předešlé průzkumy z let 2001 a 2004 ukázaly, že úspěšné české developerské společnosti není lhostejný osud areálu BB Centra – například na základě předchozích výsledků průzkumů byla v areálu otevřena pobočka České pošty, lékárna či autokosmetické centrum a rozšířila se paleta restaurací. Na základě podnětů od nájemců byla v komplexu zřízena i výše zmíněná a pochvalovaná kyvadlová doprava.