Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

3.5.2023

Passerinvest Group úspěšně uzavřela veřejnou nabídku dluhopisů s celkovým upsaným objemem 750 milionů Kč

Sídlo firmy Passerinvest Group

Passerinvest Group, a.s. , přední developerská a investiční společnost na českém trhu, úspěšně dokončila emisi dluhopisů PSG 7,60/28. Dluhopisy byly vydány na 5 let s celkovým upsaným objemem 750 milionů Kč. Dluhopisy byly emitovány s kupónovou sazbou 7,60 % p.a. a čtvrtletní výplatou kupónů.

Jsem Pánu Bohu vděčný za setrvalý zájem investorů o naše dluhopisy a dokončení již čtvrté veřejně obchodované emise dluhopisů. Tato emise nám zajišťuje finanční rezervu pro další rozvojové aktivity," uvedl Radim Passer, zakladatel a CEO, Passerinvest Group, a.s.

„Díky tomuto vydařenému úpisu zůstáváme nadále aktivní na trhu korunových veřejných dluhopisů poté, co jsme na konci března zcela splatili předchozí emisi ve výši 2 mld. Kč," doplnil Ondřej Plocek, Chief Financial Officer, Passerinvest Group, a.s.