Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

20.4.2020

Společnost Passerinvest Group odkoupila od Unimex Group zbývající podíl v Roztyly Investments

Roztyly Investments

Stoprocentním vlastníkem společnosti Roztyly Investments, jíž patří pozemky mezi metrem Roztyly a budovou T-Mobile, se stala investiční a developerská společnost Passerinvest Group, která v lokalitě Roztyl dlouhodobě působí. Investor zamýšlí pokračovat v původním záměru společnosti Unimex Group a na pozemku hodlá v souladu s platným územním plánem pokračovat v přípravě administrativního projektu s parterem osazeným veřejně přístupnými obchodními jednotkami.  

Společnost Passerinvest Group je v Praze 11 nejvíce spojována s rozsáhlou rekultivací brownfieldu Interlov, na které pracuje již více než deset let. Tento projekt zahrnuje přeměnu neutěšeného areálu bývalých jatek na místo s příjemným bydlením v zeleni citlivě doplněné o dostupné služby. Součástí projektu bude i jedna podlouhlá administrativní budova v těsné blízkosti křižovatky Jižní spojky a magistrály, která poslouží celé lokalitě i okraji Krčského lesa jako ochranný štít proti exhalacím a hluku. Přibližně polovinu pozemků, které navazují na hranici Krčského lesa, pak společnost již několik let postupně upravuje ve veřejně přístupný park s řadou sportovišť.

Nezávisle na projektu v areálu Interlov plánovali v lokalitě Roztyl další záměry i jiní investoři. Jedním z nich byla také společnost Unimex Group, resp. Roztyly Investments, která je vlastníkem pozemků v blízkosti stanice metra Roztyly. Do této společnosti v roce 2018 jako podílník vstoupila také společnost Passerinvest Group.

„Společnost Roztyly Investments nám tehdy nabídla k odkoupení část obchodního podílu. To nám přišlo zajímavé, neboť v této lokalitě již delší dobu působíme a v naší roli urbánního developera nám záleží na tom, jakým směrem se rozvoj celé oblasti bude ubírat,“ uvedl Martin Unger, technický ředitel společnosti Passerinvest Group.

Na začátku roku 2020 se společnost Passerinvest Group domluvila na odkoupení zbývajícího podílu od společnosti Unimex Group a stala se tak jediným vlastníkem pozemků mezi stanicí metra Roztyly a budovou T-Mobile. Dle aktuálního územního plánu zde připadá v úvahu pouze administrativní výstavba, kterou zde plánovala i Roztyly Investments.

„S původně zamýšleným využitím souhlasíme, neboť jsme toho názoru, že pozemky v tak těsném okolí stanic metra by měly sloužit v rámci konceptu města krátkých vzdáleností k vytváření pracovních příležitostí a služeb.  Obchodní parter budovy nám pak umožní umístit do lokality dnes prakticky nedostupné služby, ať už ve prospěch obyvatel žijících v lokalitě, ale i lidí přestupujících v rámci dopravního uzlu na Roztylech směrem na širší okolí Prahy,“ dodává Unger.