Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

17.8.2020

Passerinvest Group celé léto pomáhá tam, kde to má smysl

Zaměstnanci PASSERINVEST GROUP i někteří jejich rodinní příslušníci pomáhali uklidit okolí Krčského lesa nedaleko metra Roztyly

Zvelebování zahrad domova pro seniory, firemní sbírka pro Armádu spásy, úklid v okolí Krčského lesa jsou aktivity, kterým se letos v létě věnovali zaměstnanci PASSERINVEST GROUP, a.s. Jedním z principů podnikání společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s., je odpovědnost vůči společnosti, ať už je to podpora dobročinných organizací, vzdělávací a osvětová činnost nebo ochrana životního prostředí. Letní měsíce se tak v PASSERINVEST GROUP, a.s., nesly v duchu smysluplné dobrovolnické činnosti a její zaměstnanci pomáhali tam, kde je to skutečně potřeba.

Koncept odpovědného působení v sociálních i environmentálních otázkách je dlouhodobou strategií i součástí každodenní činnosti PASSERINVEST GROUP. „Zapojujeme se do řady sociálních projektů a podporujeme několik nadačních fondů. Snažíme se podporovat a udržovat naše interní i externí vztahy. Na základě pravidelných průzkumů spokojenosti také přizpůsobujeme služby pražského BB Centra potřebám našich nájemců,‘‘ Vladimír Klouda, výkonný ředitel společnosti. Kromě naplňování politiky společenské odpovědnosti společnosti se do dílčích dobrovolnických aktivit každoročně zapojují i sami zaměstnanci.

V rámci dobrovolnického dne během prázdnin navštívili zaměstnanci PASSERINVEST GROUP prostory Domova pro seniory v Chodově, kde brousili a natírali zahradní nábytek u venkovního grilu a lavičky v parku nebo okopávali záhonky. Pomohli tím zvelebit zahradu domova a klientům zpříjemnit jejich pobyt. Dlouhodobým cílem PASSERINVEST GROUP je také minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. Ve středu 17. června zaměstnanci celý den strávili v Parku Nové Roztyly, ze kterého např. odklidili odpadky 
a posekali vysokou trávu. Přispěli tak k proměně okolí parku na přívětivější a čistší místo, kde mohou místní obyvatelé odpočívat a čerpat energii. Na přelomu května a června se PASSERINVEST GROUP rozhodl uspořádat firemní sbírku pro ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo hledají duchovní pomoc a oporu. PASSERINVEST GROUP oslovil Armádu spásy s nabídkou finančního daru a zaměstnanci PASSERINVEST GROUP pak sami hlasovali, který ze tří interních projektů Armády spásy, chtějí podpořit. Zaměstnanci vybranou částku 23,5 tis. Kč firma zdvojnásobila na 47 tis. Kč.