Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

15.5.2020

V lokalitě Nové Roztyly plánuje společnost Passerinvest Group, a.s. pokračovat v nastavené firemní strategii odpovědného urbanistického developera.

Park Nové Roztyly je otevřený veřejnosti

I proto v tomto území chce společnost Passerinvest Group, a.s. působit jako dlouhodobý partner města jako celku, s cílem proměny neutěšeného prostředí v příjemnou a uživatelsky přívětivou lokalitu, včetně rozsáhlého veřejně přístupného parku.

Od roku 2006, kdy společnost Passerinvest Group, a.s. uskutečnila první akvizici pozemků v území ohraničeném ulicí Ryšavého, dálnicí D1, Jižní spojkou a Krčským lesem, probíhá v této lokalitě příprava urbanistického projektu, zahrnující možnosti bydlení, pracovní příležitosti i možnosti trávení volného času. První fáze tohoto očekávaného developmentu zahrnuje přeměnu neutěšeného brownfieldu bývalých jatek Interlov na místo s příjemným bydlením v zeleni, doplněnou o služby široké veřejnosti a administrativní funkci.

Zahájení výstavby bude navazovat na projednání záměru se státní správou a získání všech potřebných povolení. Přestože v tuto chvílí probíhá dílčí změna územního plánu v rámci této lokality, společnost Passerinvest Group, a.s. již nyní pracuje s veřejným prostorem. Celou jižní část pozemků společnost několik let postupně upravuje ve veřejně přístupný park. V rámci této proměny zanedbaného území bylo v roce 2017 nainstalováno v místě discgolfové hřiště.

Dále v letech 2018-2020 společnost pokračovala v parkových úpravách tak, aby park mohl vyhlížet přátelsky a otevřeně, jak je tomu dnes. Díky těmto úpravám společnosti Passerinvest Group, a.s. vzniklo na území veřejné workoutové hřištěvenkovní fitness a běžecká dráha a začaly se pořádat bezplatné lekce jógy či běhání.

Aktuality i informace o záměru jsou pravidelně komunikovány veřejnosti na stránkách webového magazínu Krčák žije, který společnost Passerinvest Group, a.s. provozuje.