Společnost

Není nám
to lhostejné!

Bydlení a práce jako strategická komodita státu

1.6.2020

Přestože kancelářské budovy všichni známe, plní nejednu skrytou funkci. Není to zdaleka jen místo, kam chodíme vytvářet hodnoty, abychom za ně dostávali výplatu. Většině lidí zůstává skryto, jak výkonným motorem ekonomiky je jen samotná výstavba administrativních budov. Kupříkladu investice do všech po roce 1989 vybudovaných či zrekonstruovaných kancelářských objektů v Praze zvýšily produkci ČR, díky multiplikačnímu efektu, o více než 500 miliard Kč. Za to by se zaplatil celý letošní „pandemický“ schodek státu a ještě by zbylo na bezmála 3letý chod celé Prahy. Další skrytou funkcí kanceláří je zdroj investic do budování, ale i trvalého financování údržby veřejného prostoru, protože především investoři urbánních celků financují s administrativními budovami i rozvoj města v okolí budov. Vybudování a provoz takového veřejného prostoru pak nestojí město, potažmo občany, žádné prostředky. Například u nás v BB Centru město ušetřilo 1,6 miliardy Kč, jež jsme investovali do neziskových projektů.

Rozvoj města a přidaná hodnota

4.5.2020

Proč je nutné plánovat? Protože chceme prosperující společnost! A co je prosperující společnost? To je právě Vize, kterou si společnost musí definovat! Jsou lidé, kteří mají určitý dar a jsou schopni vizi definovat intuitivně. Je také řada odborníků, kteří na základě empirických dat dokáží definovat vizi, či zjednodušeně řečeno dlouhodobé cíle. Každopádně bez vize, ať ji s veškerou odpovědností připraví kdokoliv, a bez dlouhodobého strategického plánování, jak jí dosáhnout, budeme pouze přežívat, vyjídat podstatu a žít ze dne na den. Kde skončíme při tomto uvažování, není těžké uhodnout.

Pracovní trh a hospodářská politika

2.4.2020

V debatách často rezonuje téma, že Česká republika je pouze montovnou, energeticky velmi náročnou ekonomikou, navíc z hlediska budoucnosti velmi chabě konkurenceschopnou zemí. Budoucností zaměřenou na prosperitu je samozřejmě znalostní ekonomika založená na inovacích, kvalitních službách s velmi vysokou přidanou hodnotou.

Důchodová reforma aneb kde se vezmou peníze na důchody?

2.3.2020

DŮCHODOVÁ REFORMA V roce 2020 připadá 2,5 pracujícího člověka na 1 důchodce, v roce 2050 se předpokládá poměr 1,5 (z toho vyplývá, že se jedná o ekonomicky neudržitelný systém, jehož fungování se po roce 2030 významně zhorší a po roce 2050 již nebude schopen generovat prostředky na vyplácení důchodů).

7 faktů a mnohá zásadní čísla aneb o čem bychom měli diskutovat

3.2.2020

Všichni k tomu kompetentní státní a komunální politici a úředníci nesou z ekonomického hlediska svoji zásadní odpovědnost vůči soukromému sektoru, protože pouze díky jeho ekonomické činnosti mohou zajišťovat funkčnost všech veřejně potřebných služeb a zajišťovat, díky finančním prostředkům soukromého sektoru, také sociální smír ve společnosti.

BB Centrum – tvoříme místo pro život

15.1.2020

V BB Centru bylo doposud proinvestováno více jak 15 mld. Kč, z toho přes 1,5 mld. Kč do neziskových projektů.