Areál Interlovu

Popis území

Areál Interlovu představuje území severozápadně od stanice metra Roztyly, které bylo původně využíváno jako jatka zvěřiny. Zároveň bylo v sedmdesátých letech postiženo výstavbou metra linky C, jejíž důsledky jsou v terénu patrné do současnosti. Stále se zde nacházejí opuštěná torza původních objektů. Výsledkem tohoto vývoje je současný velmi neutěšený stav se všemi zátěžemi, které je nutné odstranit. Východiskem je návrh revitalizace území, která je předmětem níže uvedeného návrhu, tj. vybudování polyfunkčního objektu a veřejného volnočasového parku.

www.areal-interlovu.cz