Areál Interlovu

Popis území

Areál Interlovu představuje území severozápadně od stanice metra Roztyly, které bylo původně využíváno jako jatka zvěřiny. Zároveň bylo v sedmdesátých letech postiženo výstavbou metra linky C, jejíž důsledky jsou v terénu patrné do současnosti. Stále se zde nacházejí opuštěná torza původních objektů. Výsledkem tohoto vývoje je současný velmi neutěšený stav se všemi zátěžemi, které je nutné odstranit. Východiskem je návrh revitalizace území, která je předmětem níže uvedeného návrhu, tj. vybudování polyfunkčního objektu a veřejného volnočasového parku.

Popis projektu

V severní části území by měl vzniknout polyfunkční dům, který se bude nacházet na dnes již zastavěné části lokality Areálu Interlovu, která vykazuje typické známky brownfieldu. Plánovaný polyfunkční objekt bude obsahovat administrativní plochy, stravovací zařízení, mateřskou školku a další doplňkové obchodní plochy. Šestipodlažní objekt plně využívá terénního uspořádání lokality, které umožňuje většinu hmoty umístit pod úroveň okolního terénu a nevstupovat, jak do horizontu Kunratického lesa, tak vzdálenějšího pohledu Pankrácké pláně.

Neodlučitelnou součástí záměru je přeměna dnes neudržovaných ploch navazujících na Kunratický les ve volnočasový park. V současnosti je území obtížně přístupné, a to především díky velkému počtu náletových dřevin. Revitalizace území si klade za cíl zapojit povrchové vody včetně Kunratického potoka a stávající dřeviny a vytvořit systém jezírek, skupin stromů, alejí a travnatých ploch (květnaté louky, pobytové trávníky). Tímto zásahem budou v lokalitě vytvořeny podmínky pro vznik volnočasového parku, který umožní obyvatelům města trávit volný čas v kultivovaném přírodním prostředí.

Součástí parku budou volnočasové prvky pro všechny věkové kategorie včetně laviček, odpadkových košů… Konečná podoba parku bude výsledkem veřejné diskuze, která by se měla týkat především způsobu a formy jeho využití.